Rorschach Testi

Kişiyi yakından tanımayı, en uygun tedavi ve terapinin seçilmesini sağlar. Hata olasılığını azaltır.

Test kişinin algılama, anlam oluşturma ve kavrama süreçleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar ve kişinin bilinçdışı süreçlerini ortaya koyar. Çoğunlukla kişininde farkında olmadığı bilgileri ortaya çıkarır.

“Küresel ölçekte, tam zamanlı lojistikle dünya sizinle bir adım daha yakın.”