Dinamik Terapi

Psikodinamik terapi, bir kişinin mevcut davranışlarında kendini gösteren bilinçdışı süreçlere odaklanan bir terapi türüdür. Bu yaklaşım insanı, arzuları, fantezileri, anıları, rüyaları, semptomları, duygu ve özellikle bilinçsiz gelişen düşünceleri ile birlikte bir bütün olarak ele alır ve insanın biricikliğine vurgu yapar. Psikodinamik kurama göre kişinin sorunlarının kaynağı erken çocukluk dönemindeki yaşantılar ve travmalardır. Kişinin günlük yaşamında mesleki alanda, okulda ve kişilerarası ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlarının ve işlevselliğinin bozulmasının nedenleri geçmiş yaşantılar ve travmaların hüküm sürdüğü bir yer olan bilinçdışı ile ilişkilidir.

İnsan ruhunu derinlemesine ele alan bu yaklaşım, kişinin ebeveynleriyle ilişkisini, içsel çatışmalarını, psikolojik savunma mekanizmalarını, ego (benlik) işlevlerini ve süper ego (üst benlik) örgütlenmelerini, kişinin hayatındaki yakın ilişkilerini (nesne ilişkileri) ayrıntılı bir şekilde ele alır.

Psikodinamik terapinin en önemli amacı, bilinçdışı olarak yinelenen örüntülerin hasta ile psikoterapist arasındaki ilişkide yeniden nasıl kendini gösterdiğinin anlaşılması ve çözüme kavuşturulmasıdır. Diğer önemli amaçları da kişinin geçmiş yaşantılarının şu anki düşünce ve davranış kalıplarının üstündeki etkilerini anlamak, bastırılan duygu ve düşüncelerinin farkına varmak, ruhsallığın bilinmeyen yönlerini keşfetmek ve içgörü kazandırmak olarak belirtilmektedir.

Bu terapi yaklaşımı, depresif bozukluk, kaygı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar, yaşamdaki stres verici olaylara (boşanma, aldatılma, terkedilme vs.) bağlı gelişen uyum bozuklukları, fobiler, cinsel problemler gibi durumların psikoterapisinde kullanılmaktadır