Attantioner Programı

DİKKAT PROGRAMI ; ATTENTİONER NEDİR?

Dikkat; İnsanın, belirli bir anda yer alan varlık ve olaylardan, bir veya birkaç uyarıcıya yönelmesini, diğerlerini dışarda bırakmasını ifade eder.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat süreçlerinde zorluk yaşama ve aşırı hareketli olma gibi dürtüsel davranışlar ile öz kontrolü etkileyen çocukluk çağında en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardandır.

ATTENTİONER NEDİR?

Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik temellere dayanan bir DİKKAT GELİŞTİRME programı olan attentioner 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir bireysel ve grup eğitim programı ile destekleyip etkili bir şekilde geliştirmeyi hedefler.

Program Amacı:

Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

 • SEÇİCİ DİKKAT; Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.
 • BÖLÜNMÜŞ DİKKAT; Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.
 • ODAKLANMA; İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.
 • ZAMANLAMA; Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

Programın Etkisi:

Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, program boyunca dikkat üzerinde çalışılmaktadır. Oturumlar bilişsel fonksiyonları ve dikkati arttırmayı hedeflemektedir.

ATTENTIONER EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

 • Bireysel veya grup olarak uygulanır.
 • 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. Her oturum iki etkinliği ve bir ev ödevini içerir.
 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
 • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
 • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
 • Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).
 • Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.