Wisc-4 Zeka Testi

Wisc-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children - 4th Edition), çocuklar için yaygın olarak kullanılan bir zeka testidir. En Güncel olan halidir. Bu test, çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek, zeka profillerini anlamak ve öğrenme güçlükleri gibi konuları tespit etmek amacıyla kullanılır.

Wisc-4, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır ve yalnızca test eğitimini almış olan uzmanlar tarafından uygulanır. Test, çeşitli alt testlerden oluşur ve çocuğun dil, düşünme, hafıza, dikkat ve problem çözme gibi farklı bilişsel alanlardaki yeteneklerini değerlendirir.