AGTE Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim takini ve ölçümü için kullanılır. AGTE, çocukların dil becerilerini, matematik yeteneklerini, hayal güçlerini ve çocukların dünyayı anlama yeteneklerini ölçen bir testtir.

AGTE NASIL YAPILIR?

AGTE, bir uzman tarafından yönetilen bir grup testidir. Çocuklar, testlerin yapıldığı bir odada uzman tarafından yönlendirilirler ve testler çeşitli yöntemlerle uygulanır. Çocuklar, cevapladıkları sorulara göre puan alırlar.