Denver Testi

0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ İLE;

  • Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
  • Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,
  • Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. izlemede kullanılır.
  • Gelişim tarama testi olarak kullanılmaktadır.