MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI, Rorschach vb gibi testlerin yanı sırı kişiliğin farklı boyutlarının ele alındığı yüzlerce test bulunmaktadır. Testlerden ziyade testi uygulayan ve yorumlayan eğer test güvenilir ve geçerliği sağlanmış bir test ise daha önemli bir konudur.

“Küresel ölçekte, tam zamanlı lojistikle dünya sizinle bir adım daha yakın.”