Parlak Hayat,

“Zorluklarla başa çıkın, güçlü bir hayat kurun”