Kevser Mazı

Kevser Mazı

Uzman Klinik Psikolog

Uzman Psikolog Kevser Mazı Arsoy, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu an aktif olarak Parlak Hayat Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkinlerle çalışmaktadır.

Alınan Eğitimler

 • Psikolojik Testler Eğitimi
 • MMPI testi
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi
 • EMDR Eğitimi
 • Oyun Terapisi
 • Filial Oyun Terapisi Eğitimi
 • Nöroeft
 • Moxo Dikkat Testi
 • Bütüncül Terapi Eğitimi
 • Kum Tepsisi Terapi Eğitimi

Katılımcı Olarak İzlenen Mesleki Seminerler

 • Mindfulness Sempozyumu / MEF Üniversitesi
 • Bellek / Boğaziçi Üniversitesi
 • PDR Kariyer Günleri / Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Psikoloji Günleri ‘İyileşme’/ Bahçeşehir Üniversitesi
 • Psikoloji Günleri / İstanbul Üniversitesi
 • Çocuk ve Mahremiyet / Emin Saraç Kültür Merkezi
 • Doğum Psikoloji / Uzm. Psikolog Neşe Karabekir
 • Psikoloji ve Müzik Üzerine Söyleşi / Psikolog Metin Çetin
 • Her Yönüyle Çocuk Zirvesi / Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Korku Semineri / Cemre Okulları
Üye Olduğu Dernekler ve Kurumlar
 • Ruh Sağlığı Derneği
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Verdiği Seminerler

 • Çocuklara Sorumluluk Bilincini Kazandırma
 • Öğrencilerde Okula Uyum Süreci