ÇOCUĞUM ALTINI ISLATIYOR

Aynı zamanda her 100 kız çocuğundan 1’inde ve her 100 erkek çocuğundan 5’inde enürezis (alt ıslatma) görülmektedir.

Alt ıslatma iki şekilde olur;

 • Primer enürezis (birincil alt ıslatma); Çocuk en az beş yaşına kadar hiç mesane kontrolü sağlayamaz.
 • Seconder enürezis (İkincil alt ıslatma); En az 6 ay boyunca kuruluk olduktan sonra çocukta tekrar altını ıslatma görülür.

-Enürezisin sebepleri nelerdir ?

Genel olarak 3 başlık altında toparlayabiliriz.

 • Genetik nedenler: Anne ve baba enürezis ise çocukta alt ıslatma oranının görülme ihtimali %77 iken ebeveynlerden birisi enürezis olduğunda çocukta görülme ihtimali %50’ye düşmektedir.
 • Mesane kontrolü: Mesane kasları kontrolünün yetersiz olmasıdır.
 • Psikolojik nedenler: Tuvalet eğitiminin baskıcı, katı olması çocukta alt ıslatma görülmesine neden olabilir (Çocuk alt ıslatarak ailesine tepkisini göstermektedir) . Ailede yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi ile birlikte kardeşe olan kıskançlığı yansıtma biçimi olabilir (Annenin hamilelik sürecinde, doğumdan sonra çocuğa yeterli ilgi ve sevgi gösterilmesi kardeş kıskançlığı görülme ihtimalini en aza indirir) . Okula başlama ve anne baba ayrılığı alt ıslatmaya sebep olan psikolojik nedenler arasındadır. Enürezis çeşitli psikolojik sebeplerden kaynaklı olabileceği gibi suçluluk duyma ve sosyal ilişkilerinde problem yaşama gibi psikolojik sonuçlar doğurabilir.

Altını ıslatan çocuğa nasıl yaklaşmalıyız?

 • Tuvalet eğitimi sırasında baskıcı, katı tutum sergilememeliyiz.
 • Çocuğu küçük düşürmemeli, cezalandırmamalı ve eleştirmemeliyiz.
 • Çocuğu cesaretlendirmeli ve ödüllendirmeliyiz.
 • Günlük olarak alınan sıvı düzeni sağlanmalı, akşamları alınan su seviyesi ayarlanmalıdır.

Hangi tedavi yöntemleri uygulanır ?

 • İlaç tedavisi
 • Psikoterapi
 • Mesane jimnastiği Çocuk ve Ergen Psikoloğu

“Küresel ölçekte, tam zamanlı lojistikle dünya sizinle bir adım daha yakın.”