Önceki Paylaşımlar

18.01.2024

Dostluk ilişkisinin insana hissettirdiği samimiyet ve yakınlık duygularının iyilik hali muhakkak tartışılamayacak kadar benzersizdir. Peki dost kime denir?

18.01.2024

Sağlıklı ve derin yaşanan uyku gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi sağlarken aynı zamanda gündelik yaşamdaki problemleri rem uyku evresi ve rüyalar ile yeniden yapılandırır. İnsana kendi kendini onarma gücü olarak verilmiş u..

18.01.2024

Oyun terapisi; 2-11 yaş arasındaki çocuklar üzerinde 1900 ‘lü yıllardan bu yana kullanılan, çocukların kendini ifade etmelerine imkan tanıyan bir terapi modelidir.Oyun terapisi bilişsel ve sosyal gelişime katkı sağlar. Terapi..

18.01.2024

Otizm ilk kez 1943’te Amerikalı çocuk psikiyatristi olan Leo Kanner’in “Erken çocukluk otizmi” tanımıyla ifade edilmiştir.

18.01.2024

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk yetiştirmek ise en kutsal, en büyük, en zor ve hayat boyu devam ettirilmesi gereken en önemli görevlerden biridir.Gelecek açısından ele alındığında bu konunun önemi her geçen gün daha da ön..

18.01.2024

Sağlıklı çocuklar için beklenmekte olan bir takım fiziksel ve motor gelişim süreçleri vardır. Okul öncesi psikolojik ve sosyal gelişim açısından “kritiktir.” (Bierman,1987).Bunun yanında çok sıklıkla göz ardı edilebilecek ola..

18.01.2024

Davranış, bireyin dışarıdaki insanlar tarafından doğrudan doğruya gözlemlenebilecek eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olunan özellikleriyle benliği ve çevresi arasında dengeli ilişki kurması ve sürdürmesidir. Çocukların be..

18.01.2024

“Zorluklarla başa çıkın, güçlü bir hayat kurun”