18.01.2024

Rorschach Testi

Psikolojik testlerin belki de en ilgi çekenidir. Test, kişilik yapıları ve bireyin var olan sorun alanları hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlar ve psikoterapide nasıl bir yol izleneceğine dair yol haritası sunar.

Rorschach Testi

Kişiyi yakından tanımayı, en uygun tedavi ve terapinin seçilmesini sağlar. Hata olasılığını azaltır.

Test kişinin algılama, anlam oluşturma ve kavrama süreçleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar ve kişinin bilinçdışı süreçlerini ortaya koyar. Çoğunlukla kişininde farkında olmadığı bilgileri ortaya çıkarır.