18.01.2024

Bir Şiddet Türü Olarak Duygusal Şiddet

Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlanmaktadır.

Bir Şiddet Türü Olarak Duygusal Şiddet

Duygusal şiddet ise şiddet türleri arasında günlük yaşamımızda çok sık rastlanan bir tür olarak ayrışım gösterir. Duygusal şiddet tüm bireylerde ağır psikolojik sorunlara neden olabilir. Duygusal şiddet iki özelliği ile diğer şiddet türlerinden ayrılır.

Bunlar;

  • Somut fiziksel bulguların olmayışı,
  • Kendi başına görülebileceği gibi pek çok örnekte diğer şiddet türleriyle birlikte bulunduğu kaydedilmiştir. Örneğin: Cinsel saldırıyı ele alalım maruz kalan kişi aynı zamanda duygusal şiddete de maruz kalmaktadır

Duygusal şiddete neden olacak davranışlar;

Yıldırmak, Tek başına bırakma, Suça yöneltme, Duygusal tepki vermeyi reddetme , Aşağılama, Kendi çıkarına kullanma , Vaktinden önce yetişkin rol verme ve reddetme sayılabilir.

Duygusal şiddet zamanla farklı psikolojik sorunların doğmasına ve kişinin değersizlik duyguları hissetmesine sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda bireylerde depresyon, stres bozukluğu , anksiyete bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı gibi bir çok psikiyatrik rahatsızlık görülme olasılığı artmaktadır.

Kısacası şiddetin her türünde farkında olarak bir an önce önlem almak hayati önem taşımaktadır. Hepimiz hayatın içinde psikolojik şiddet ihtimaliyle karşı karşıya olduğumuzu unutmalı ve yardım almak noktasında ihmalkar davranmamalıyız.